Autor: Unija studenata Univerziteta u Zenici

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA KVALITET MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Odbora za kvalitet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2021/202. godinu. II Za člana Odbora za kvalitet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Odbora za kvalitet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu na Konkurs...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA DODIPLOMSKOG I POSTDIPLOMSKOG MAGISTARSKOG STUDIJA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2021/2022. godinu. II Za člana Naučno-nastavnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Disciplinske komisije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Disciplinske komisije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2021/2022. godinu. II Za člana Disciplinske komisije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Disciplinske komisije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu na Konkurs kandidati za članove Disciplinske...

Read More

KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA ASOCIJACIJE STUDENATA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 18. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18 stav 3 Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za izbor predsjednika Asocijacije studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici Raspisuje se Konkurs za izbor predsjednika Asocijacije studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici na mandatni period od 1 (jedne) akademske godine. II Za predsjednika Asocijacije studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Asocijacije studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Za predsjednika Asocijacije studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem programa rada i razvoja Asocijacije studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici za mandatni period iz Konkursa. IV Uz prijavu na Konkurs...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA KVALITET METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Odbora za kvalitet Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2021/202. godinu. II Za člana Odbora za kvalitet Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Odbora za kvalitet Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu na Konkurs...

Read More