Kategorija: Uncategorized

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANA ETIČKE KOMISIJE UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-69/17. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje člana Etičke komisije Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje člana Etičke komisije Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2017/2018. godinu. II Za člana Etičke komisije Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: 1. da studira na Univerzitetu u Zenici i 2. da je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Etičke komisije Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici, 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, 4. da dobro poznaje rad na računaru i 5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu na Konkurs kandidati za člana Etičke...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDERA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-69/17. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Foruma stakeholdera Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Foruma stakeholdera Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2017/2018. godinu. II Za člana Foruma stakeholdera Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: 1. da studira na Univerzitetu u Zenici i 2. da je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Foruma stakeholdera Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici, 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, 4. da dobro poznaje rad na računaru i 5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu na Konkurs kandidati za članove Foruma...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA SENATA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA POSTDIPLOMSKOG I DOKTORSKOG STUDIJA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-69/17. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2017/2018. godinu. II Za člana Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: 1. da studira na Univerzitetu u Zenici i 2. da je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici, 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, 4. da dobro poznaje rad na računaru i 5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene...

Read More

POZIV ZA I (01/17) IZBORNU SJEDNICU SKUPŠTINE UNIJE STUDENATA UNIVERZITETA U ZENICI

Poštovane kolegice i kolege, na osnovu člana 19. stav (1) tačka a) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 17. stav (1) tačka i) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-63/17. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, sazivam I (01/17) izbornu sjednicu Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini, koja će biti održana u ponedjeljak 27.11.2017. godine s početkom u 18:00 sati u učionici broj 203 na drugom spratu zgrade Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici. Za sjednicu predlažem sljedeći: DNEVNI RED 1. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i potpredsjednika Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici Izvjestilac: Denis Vejzović, predsjednik USUNZE-a 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Unije studenata Univerziteta u Zenici Izvjestilac: Denis Vejzović, predsjednik USUNZE-a 3. Donošenje Odluke o potvrđivanju usvojenog Izvještaja o provedenoj Konkursnoj proceduri odabira kandidata za izbor predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici Izvjestilac: Mia Zilić, predsjednica Konkursne komisije za izbor predsjednika USUNZE-a 4. Donošenje Odluke o potvrđivanju utvrđene Liste kandidata za izbor predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici po abecednom redu početnih slova prezimena i imena kandidata Izvjestilac: Mia Zilić, predsjednica Konkursne komisije za izbor predsjednika USUNZE-a 5. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici Izvjestilac: predsjednik Skupštine USUNZE-a 6. Donošenje Odluke o potvrđivanju usvojenog Izvještaja o...

Read More

KONKURS ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA UNIJE STUDENATA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-51/17. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za izbor potpredsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za izbor potpredsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici na mandatni period od 2 (dvije) godine. II Za potpredsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: 1. da studira na Univerzitetu u Zenici i 2. da je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za potpredsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici, 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, 4. da dobro poznaje rad na računaru i 5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Za potpredsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem programa rada i razvoja Unije studenata Univerziteta u Zenici za mandatni...

Read More