Kategorija: Uncategorized

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-61/20. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Disciplinske komisije Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Disciplinske komisije Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2020/2021. godinu. II Za člana Disciplinske komisije Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Disciplinske komisije Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE POLITEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA POLITEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-59/20. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Disciplinske komisije Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Disciplinske komisije Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2020/2021. godinu. II Za člana Disciplinske komisije Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Disciplinske komisije Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-57/20. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Disciplinske komisije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Disciplinske komisije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2020/2021. godinu. II Za člana Disciplinske komisije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Disciplinske komisije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-55/20. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Disciplinske komisije Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Disciplinske komisije Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2020/2021. godinu. II Za člana Disciplinske komisije Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Disciplinske komisije Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-53/20. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Disciplinske komisije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Disciplinske komisije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2020/2021. godinu. II Za člana Disciplinske komisije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Disciplinske komisije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu...

Read More