Kategorija: Uncategorized

KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA UNIJE STUDENATA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 18. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18 stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ . Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za izbor predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za izbor predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici na mandatni period od 2 (dvije) akademske godine. II Za predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da je državljanin BiHda je stariji od 18 godina i mlađi od 26 godinada je student bilo kojeg ciklusa na Univerzitetu u Zenici Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član akademskog osoblja Univerziteta, neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. da nije upisao status apsolventa Za predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem programa rada i razvoja Unije studenata Univerziteta u Zenici za mandatni period...

Read More

KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA ASOCIJACIJE STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 18. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18 stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za izbor predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici Raspisuje se Konkurs za izbor predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici na mandatni period od 1 (jedne) akademske godine. II Za predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Za predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem programa rada i razvoja Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici za mandatni period iz Konkursa. IV Uz prijavu na Konkurs...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA KVALITET FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Odbora za kvalitet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2021/202. godinu. II Za člana Odbora za kvalitet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Odbora za kvalitet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu na Konkurs...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA DODIPLOMSKOG I POSTDIPLOMSKOG MAGISTARSKOG STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2021/2022. godinu. II Za člana Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Disciplinske komisije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Disciplinske komisije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2021/2022. godinu. II Za člana Disciplinske komisije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Disciplinske komisije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu na Konkurs kandidati za članove Disciplinske...

Read More