Kategorija: Uncategorized

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDERA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-218/19. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Foruma stakeholdera Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Foruma stakeholdera Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2019/2020. godinu. II Za člana Foruma stakeholdera Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Univerzitetu u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Foruma stakeholdera Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu na Konkurs kandidati za članove Foruma stakeholdera Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici dužni su...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA SENATA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA POSTDIPLOMSKOG MAGISTARSKOG I DOKTORSKOG STUDIJA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-216/19. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog magistarskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog magistarskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2019/2020. godinu. II Za člana Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog magistarskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Univerzitetu u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog magistarskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu na Konkurs...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA POSTDIPLOMSKOG STUDIJA ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-173/19. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2019/2020. godinu. II Za člana Naučno-nastavnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Islamskog pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Naučno-nastavnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA POLITEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA POSTDIPLOMSKOG STUDIJA POLITEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-171/19. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2019/2020. godinu. II Za člana Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA POSTDIPLOMSKOG STUDIJA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-169/19. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2019/2020. godinu. II Za člana Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja...

Read More