UNIJA STUDENATA UNIVERZITETA U ZENICI

Kategorija: Uncategorized

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANA ODBORA ZA KVALITET UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se: KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici iz reda studenata. Konkurs se raspisuje za akademsku 2023./2024. godinu. Za člana Odbora za kvalitet iz reda studenata može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: Da studira na Univerzitetu u Zenici; da je stariji od 18 godina; Pored opštih uslova, kandidat za Odbora za kvalitet iz reda studenata Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici; da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom; da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik; da dobro poznaje rad na računaru; da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad, koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije; Uz prijavu na konkurs, kandidat za člana Odbora za kvalitet iz reda studenata Univerziteta u Zenici treba dostaviti sljedeću dokumentaciju: biografiju sa ličnim podacima i fotografijom kandidata te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata; kopiju prve i druge stranice index-a kandidata; izjavu da kandidat nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE CLANA ODBORA ZA KVALITET UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se: KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici iz reda studenata. Konkurs se raspisuje za akademsku 2023./2024. godinu. Za člana Odbora za kvalitet iz reda studenata može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: Da studira na Univerzitetu u Zenici; da je stariji od 18 godina; Pored opštih uslova, kandidat za Odbora za kvalitet iz reda studenata Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici; da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom; da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik; da dobro poznaje rad na računaru; da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad, koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije; Uz prijavu na konkurs, kandidat za člana Odbora za kvalitet iz reda studenata Univerziteta u Zenici treba dostaviti sljedeću dokumentaciju: biografiju sa ličnim podacima i fotografijom kandidata te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata; kopiju prve i druge stranice index-a kandidata; izjavu da kandidat nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa...

Read More

Lista učesnika za Šahovski turnir Unije studenata Univerziteta u Zenici

Uvažene kolegice i kolege, predstavljamo Vam listu učesnika za šahovski turnir Unije studenata Univerziteta u Zenici. Lista je napravljena na osnovu prijava koje su se slale na mail Unije studenata. Molimo Vas da nas obavijestite ukoliko ste poslali svoju prijavu a ne vidite svoje ime na listi ispod kako bismo na vrijeme mogli ispraviti grešku ukoliko je napravljena. Učesnici turnira su: Enes Mecavica – Politehnicki fakultet Mustafa kaknjo – masinski fakultet Emir Kapo – masinski fakultet Adnan Babic – Ekonomski fakultet Abdullah Fejzic – Politehnicki fakultet Muhamed Mekic – Pravni fakultet Dino Markovic – Filozofski fakultet Almedin Hibic –...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE DODATNIH ČLANOVA SKUPŠTINE UNIJE STUDENATA

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se: KONKURS za imenovanje članova Skupštine Unije studenata Konkurs se raspisuje za: Mašinski fakultet: 1 član Metalurško – tehnološki fakultet: 2 člana Islamski pedagoški fakultet: 3 člana Ekonomski fakultet: 1 član Konkurs se raspisuje za akademsku 2022./2023. godinu. Za člana Skupštine Unije studenata može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: Da studira na Univerzitetu u...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA NAUČNO – NASTAVNOG VIJEĆA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA POSTDIPLOMSKOG STUDIJA

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se: KONKURS za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija. Konkurs se raspisuje za akademsku 2022./2023. godinu. Za člana naučno-nastavnog vijeća iz reda studenata može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: Da studira na Ekonomskom fakultetu Univerzitetu u Zenici;da je stariji od 18 godina; Pored opštih uslova, kandidat...

Read More