Autor: Unija studenata Univerziteta u Zenici

KONKURS ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA UNIJE STUDENATA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-51/17. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za izbor potpredsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za izbor potpredsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici na mandatni period od 2 (dvije) godine. II Za potpredsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: 1. da studira na Univerzitetu u Zenici i 2. da je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za potpredsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici, 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, 4. da dobro poznaje rad na računaru i 5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Za potpredsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem programa rada i razvoja Unije studenata Univerziteta u Zenici za mandatni...

Read More

KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA UNIJE STUDENATA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-51/17. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za izbor predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za izbor predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici na mandatni period od 2 (dvije) godine. II Za predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: 1. da studira na Univerzitetu u Zenici i 2. da je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici, 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, 4. da dobro poznaje rad na računaru i 5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Za predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem programa rada i razvoja Unije studenata Univerziteta u Zenici za mandatni...

Read More

KONKURS ZA IZBOR SEKRETARA UNIJE STUDENATA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 19. stav (3) tačka g) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-03-50/17. Predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za izbor sekretara Unije studenata Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za izbor sekretara Unije studenata Univerziteta u Zenici. II Za sekretara Unije studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: 1. da studira na Univerzitetu u Zenici i 2. da je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za sekretara Unije studenata Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici, 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, 4. da dobro poznaje rad na računaru i 5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu na Konkurs kandidati za sekretara Unije studenata Univerziteta u Zenici dužni su priložiti sljedeće dokumente: 1. biografiju sa ličnim podacima i fotografijom kandidata, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata, 2. kopiju prve i druge stranice...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA KVALITET UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-28/17. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2017/2018. godinu. II Za člana Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: 1. da studira na Univerzitetu u Zenici i 2. da je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici, 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, 4. da dobro poznaje rad na računaru i 5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu na Konkurs...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA SENATA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA DODIPLOMSKOG STUDIJA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-28/17. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog studija Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog studija Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2017/2018. godinu. II Za člana Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog studija Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: 1. da studira na Univerzitetu u Zenici i 2. da je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog studija Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici, 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, 4. da dobro poznaje rad na računaru i 5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu na Konkurs...

Read More