Autor: Unija studenata Univerziteta u Zenici

PRODUŽEN KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA ASOCIJACIJA I ČLANOVE NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA

Zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata za predsjednika asocijacija i članove naučno-nastavnog vijeća, radno predsjedništvo Unije studenata Univerziteta u Zenici je odlučilo produžiti rok za predaju konkursne dokumentacije. Rok će se produžiti do četvrtka 6.1.2022. godine. Konkurs za predsjednika asocijacije se produžuje na sljedećim fakultetima: Mašinski fakultetFilozofski fakultet Konkurs za članove naučno-nastavno vijeće se produžuje na sljedećim fakultetima: Mašinski fakultet Uz prijavu na Konkurs kandidati za članove Naučno-nastavnog vijeća Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Univerziteta u Zenici dužni su priložiti sljedeće dokumente: biografiju sa ličnim podacima i fotografijom kandidata, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,kopiju prve i druge stranice index-a kandidata,motivaciono pismoizjavu da kandidat nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom. Kandidat je obavezan potpisati prijavu na Konkurs, biografiju sa svojim ličnim podacima i fotografijom, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama, motivaciono pismo i izjavu da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, u suprotnom, prijava kandidata će biti smatrana nepotpunom. Prijave na Konkurs sa svim potrebnim dokumentima potrebno je lično dostaviti u zatvorenoj koverti do ponedjeljka 6.1..2022. godine do 16:00 sati u portirnicu zgrade Rektorata Univerziteta u Zenici (adresa: Fakultetska 3, 72000 Zenica), gdje se nalazi sjedište Unije studenata Univerziteta u Zenici, sa naznakom: „NE OTVARATI (Za Konkursnu komisiju za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća *(NAZNAČITI IME...

Read More

PRODUŽEN KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA ASOCIJACIJA I ČLANOVE NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA

Zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata za predsjednika asocijacija i članove naučno-nastavnog vijeća, radno predsjedništvo Unije studenata Univerziteta u Zenici je odlučilo produžiti rok za predaju konkursne dokumentacije. Rok će se produžiti do ponedjeljka 27.12.2021. godine. Konkurs za predsjednika asocijacije se produžuje na sljedećim fakultetima: Mašinski fakultetFilozofski fakultetMedicinski fakultetPolitehnički fakultetIslamsko pedagoški fakultet Konkurs za članove naučno-nastavno vijeće se produžuje na sljedećim fakultetima: Metalurško-tehnološki fakultetFilozofski fakultetMašinski fakultetPolitehnički fakultetMedicinski fakultetIslamski pedagoški fakultetEkonomski fakultet Uz prijavu na Konkurs kandidati za članove Naučno-nastavnog vijeća Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i postdiplomskog magistarskog studija Univerziteta u Zenici dužni su priložiti sljedeće dokumente: biografiju sa ličnim podacima i fotografijom kandidata, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,kopiju prve i druge stranice index-a kandidata,motivaciono pismoizjavu da kandidat nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom. Kandidat je obavezan potpisati prijavu na Konkurs, biografiju sa svojim ličnim podacima i fotografijom, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama, motivaciono pismo i izjavu da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, u suprotnom, prijava kandidata će biti smatrana nepotpunom. Prijave na Konkurs sa svim potrebnim dokumentima potrebno je lično dostaviti u zatvorenoj koverti do ponedjeljka 27.12.2021. godine do 16:00 sati u portirnicu zgrade Rektorata Univerziteta u Zenici (adresa: Fakultetska 3, 72000 Zenica), gdje se nalazi sjedište Unije studenata Univerziteta u Zenici, sa naznakom: „NE...

Read More

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Crveni križ Grada Zenica u saradnji sa Asocijacijom studenata Studentskog centra Zenica u ponedjeljak 13.12.2021. organizuje AKCIJU DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI.Akcija će trajati od 08 do 14 sati u prostorijama Kantonalne bolnice Zenica – Transfuzijski centar.Pozivamo sve studente i studentice a i one koji to nisu, da se odazovu...

Read More

KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA UNIJE STUDENATA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 18. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18 stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ . Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za izbor predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za izbor predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici na mandatni period od 2 (dvije) akademske godine. II Za predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da je državljanin BiHda je stariji od 18 godina i mlađi od 26 godinada je student bilo kojeg ciklusa na Univerzitetu u Zenici Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član akademskog osoblja Univerziteta, neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. da nije upisao status apsolventa Za predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem programa rada i razvoja Unije studenata Univerziteta u Zenici za mandatni period...

Read More

KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA ASOCIJACIJE STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 18. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18 stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za izbor predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici Raspisuje se Konkurs za izbor predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici na mandatni period od 1 (jedne) akademske godine. II Za predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Za predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem programa rada i razvoja Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici za mandatni period iz Konkursa. IV Uz prijavu na Konkurs...

Read More