Autor: Unija studenata Univerziteta u Zenici

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-51/20. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Disciplinske komisije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Disciplinske komisije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2020/2021. godinu. II Za člana Disciplinske komisije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Disciplinske komisije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-49/20. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Disciplinske komisije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Disciplinske komisije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2020/2021. godinu. II Za člana Disciplinske komisije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Disciplinske komisije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-47/20. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Disciplinske komisije Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Disciplinske komisije Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2020/2021. godinu. II Za člana Disciplinske komisije Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Disciplinske komisije Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA KVALITET ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-45/20. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Odbora za kvalitet Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2020/2021. godinu. II Za člana Odbora za kvalitet Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Odbora za kvalitet Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA KVALITET POLITEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA POLITEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-43/20. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Odbora za kvalitet Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2020/2021. godinu. II Za člana Odbora za kvalitet Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Odbora za kvalitet Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja...

Read More