Autor: Unija studenata Univerziteta u Zenici

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA POSTDIPLOMSKOG I DOKTORSKOG STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-167/19. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog i doktorskog studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog i doktorskog studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2019/2020. godinu. II Za člana Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog i doktorskog studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog i doktorskog studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA POSTDIPLOMSKOG STUDIJA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-165/19. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2019/2020. godinu. II Za člana Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA POSTDIPLOMSKOG STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-163/19. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2019/2020. godinu. II Za člana Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA POSTDIPLOMSKOG STUDIJA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-161/19. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2019/2020. godinu. II Za člana Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA POSTDIPLOMSKOG STUDIJA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-159/19. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2019/2020. godinu. II Za člana Naučno-nastavnog vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Naučno-nastavnog vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog studija Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja...

Read More