Kategorija: Uncategorized

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA KVALITET MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-41/20. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Odbora za kvalitet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2020/2021. godinu. II Za člana Odbora za kvalitet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Odbora za kvalitet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA KVALITET PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-39/20. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Odbora za kvalitet Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2020/2021. godinu. II Za člana Odbora za kvalitet Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Odbora za kvalitet Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA KVALITET EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-37/20. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Odbora za kvalitet Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2020/2021. godinu. II Za člana Odbora za kvalitet Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Odbora za kvalitet Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA KVALITET FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-35/20. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Odbora za kvalitet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2020/2021. godinu. II Za člana Odbora za kvalitet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Odbora za kvalitet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA KVALITET MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-33/20. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Odbora za kvalitet Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2020/2021. godinu. II Za člana Odbora za kvalitet Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Odbora za kvalitet Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja...

Read More