Autor: Unija studenata Univerziteta u Zenici

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA KVALITET FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-71/19. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Odbora za kvalitet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2019/2020. godinu. II Za člana Odbora za kvalitet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Odbora za kvalitet Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA KVALITET MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-70/19. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Odbora za kvalitet Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2019/2020. godinu. II Za člana Odbora za kvalitet Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Odbora za kvalitet Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA KVALITET METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-69/19. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Odbora za kvalitet Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2019/2020. godinu. II Za člana Odbora za kvalitet Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Odbora za kvalitet Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA DODIPLOMSKOG STUDIJA ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-68/19. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog studija Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog studija Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2019/2020. godinu. II Za člana Naučno-nastavnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog studija Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Islamskog pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Naučno-nastavnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog studija Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA POLITEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA DODIPLOMSKOG STUDIJA POLITEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-67/19. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2019/2020. godinu. II Za člana Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja...

Read More