Upravni odbor Unije studenata Univerziteta u Zenici je na 1/22 vanrednoj sjednici održanoj 31.01.2022. godine usvojio odluku da se raspiše

KONKURS

za izbor članova Event tima Unije studenata Univerziteta u Zenici

I

Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Event tima Unije studenata Univerziteta u Zenici.

II

Za člana Event tima Unije studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

  1. da studira na Univerzitetu u Zenici i
  2. da je stariji od 18 godina.

Pored obaveznih opštih uslova, poželjni su i neki od sljedećih posebnih uslova:

  1. da je kreativna, odgovorna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na individualni i timski rad,
  2. da dobro poznaje rad na računaru,
  3. da posjeduje dobre komunikacijske vještine,
  4. da posjeduje želju za sticanjem znanja i ličnim usavršavanjem,
  5. da prepoznaje vrijednosti vannastavnih aktivnosti i projekata Unije studenata.

III

Neki od benefita za studente koji se priključe event timu:

  1. Iskustvo – ostvarivati će saradnju sa raznim kompanijama, društveno odgvornim društvima, vlasnicima ugostiteljskih objekata i sl.
  2. Razvoj vještina – dobit će priliku da razvijaju vještine organizacije raznih događaja.
  3. Mentorstvo – dobit će priliku da se upoznaju i sarađuju sa raznim ličnostima iz javnog života organizirajući događaje, dobit će priliku da vodi projekte te određuje zadatke studentima.

IV

Prijava na konkurs se vrši slanjem biografije sa ličnim podacima i fotografijom kandidata, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata, elektronski, na e-mail Unije studenata: konkursi.usunze@gmail.com sa naznakom: „Prijava za člana Event tima“.

V

Prijave ostaju otvorene do petka, 04.03.2022. godine do 16:00h.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Faris Preljević,

predsjednik Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici