Na osnovu člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se

KONKURS

za izbor članova Marketing tima Unije studenata Univerziteta u Zenici

I

Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova marketing tima Unije studenata Univerziteta u Zenici za sljedeće pozicije:

 1. Marketing Manager,
 2. Grafički dizajner,
 3. Video editor,
 4. Social Media Manager,
 5. Copywriter & storyteller,
 6. Technical support staff

II

Za člana Marketing tima Unije studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

 1. da studira na Univerzitetu u Zenici i
 2. da je stariji od 18 godina.

Pored obaveznih opštih uslova, poželjni su i neki od sljedećih posebnih uslova:

 1. da poznaje rad u programima za grafički dizajn (Photoshop, Illustrator, Canva i sl.),
 2. da poznaje rada u programima za uređivanje videa,
 3. da posjeduje iskustvo u vođenju društvenih mreža,
 4. da posjeduje iskustvo u Copywritingu i Storytelleingu
 5. da dobro poznaje rad na računaru,
 6. da posjeduje želju za sticanjem znanja i ličnim usavršavanjem,
 7. da je kreativna, odgovorna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na individualni i timski rad.

III

Neki od benefita za studente koji se priključe marketing timu:

 1. Iskustvo- vodit će Social Media profile (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Linkedin) Unije studenata, svih asocijacija fakulteta i sl., a plan je da se ostvari saradnja sa Univerzitetom da ustupi Social Media profile Univerziteta i službene stranice svih fakulteta.
 2. Razvoj vještina – studenti će dobiti priliku da razvijaju vještine marketinga.
 3. Edukacije – članovi marketing tima će dobiti priliku da prisustvuju  edukacijama za marketing koje će organizirati Unija studenata uz saradnju Profesora sa Ekonomskog fakulteta i marketing eksperta u regionu.
 4. Mentorstvo – dobit će priliku da se upoznaju i sarađuju sa profesorima marketinga i poduzetništva, ali i stručnjacima iz oblasti marketinga koji su zaposleni u velikim kompanijama
 5. Dodatni materijali – studenti ce dobiti edukacijski materijal koji ce im pomoci da bolje usvoje znanje marketinga
 6. Praktična nastava u kompanijama – uz razvoj marketing tima i uspjesno odradjene projekte, studenti ce imati priliku da se povezu i sa marketing kompanijama preko kojih ce ostvariti vrijedne kontakte

IV

Prijava na konkurs se vrši slanjem biografije sa ličnim podacima i fotografijom kandidata, te podacima o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata, elektronski, na e-mail Unije studenata: konkursi.usunze@gmail.com sa naznakom „Prijava za člana marketing tima USUNZE“.

V

Prijave ostaju otvorene do petka, 04.03.2022. godine do 20:00h.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Faris Preljević,

predsjednik Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici