Kategorija: Uncategorized

KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA ASOCIJACIJE STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 18. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 11. stav (1) tačka d) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-01-9/20. Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za izbor predsjednika Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za izbor predsjednika Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici na mandatni period od 1 (jedne) akademske godine. II Za predsjednika Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Za predsjednika Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem programa rada i razvoja Asocijacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici za mandatni...

Read More

KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA ASOCIJACIJE STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 18. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 11. stav (1) tačka d) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-01-7/20. Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za izbor predsjednika Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za izbor predsjednika Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici na mandatni period od 1 (jedne) akademske godine. II Za predsjednika Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Za predsjednika Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem programa rada i razvoja Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici za mandatni...

Read More

KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA ASOCIJACIJE STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 18. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 11. stav (1) tačka d) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-01-5/20. Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za izbor predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za izbor predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici na mandatni period od 1 (jedne) akademske godine. II Za predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Za predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem programa rada i razvoja Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici za mandatni...

Read More

KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA ASOCIJACIJE STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 18. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 11. stav (1) tačka d) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-01-3/20. Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za izbor predsjednika Asocijacije studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za izbor predsjednika Asocijacije studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici na mandatni period od 1 (jedne) akademske godine. II Za predsjednika Asocijacije studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Asocijacije studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Za predsjednika Asocijacije studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem programa rada i razvoja Asocijacije studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici za mandatni...

Read More

KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA ASOCIJACIJE STUDENATA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 18. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 11. stav (1) tačka d) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-01-1/20. Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za izbor predsjednika Asocijacije studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za izbor predsjednika Asocijacije studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici na mandatni period od 1 (jedne) akademske godine. II Za predsjednika Asocijacije studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Asocijacije studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Za predsjednika Asocijacije studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem programa rada i razvoja Asocijacije studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici za mandatni...

Read More