UNIJA STUDENATA UNIVERZITETA U ZENICI

Kategorija: Konkursi

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA KVALITET UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA DODIPLOMSKOG I DOKTORSKOG STUDIJA

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se: KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog i doktorskog studija. Konkurs se raspisuje za akademsku 2022./2023. godinu. Za člana Odbora za kvalitet iz reda studenata može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: Da studira na Univerzitetu u Zenici;da je stariji od 18 godina; Pored opštih uslova, kandidat...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ASOCIJACIJA SVIH ORGANIZACIONIH JEDINICA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se: KONKURS za imenovanje predsjednika Asocijacija svih organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici. Konkurs se raspisuje za akademsku 2022./2023. godinu. Za predsjednika Asocijacije može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: Da studira na Univerzitetu u Zenici;da je stariji od 18 godina; Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Asocijacije treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA SENATA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA DODIPLOMSKOG, POSTDIPLOMSKOG I DOKTORSKOG STUDIJA

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“  raspisuje se: KONKURS za imenovanje članova Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Senata Univerziteta u Zenici iz reda dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2022./2023. godinu. Za člana Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA NAUČNO-NASTAVNIH VIJEĆA SVIH ORGANIZACIONIH JEDINICA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 18. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se: KONKURS za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća svih organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici iz reda studenata dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija. Konkurs se raspisuje za akademsku 2022./2023. godinu. Za člana naučno-nastavnog vijeća iz reda studenata može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: Da studira na Univerzitetu u Zenici;da je stariji od 18 godina; Pored opštih...

Read More