Poštovane kolegice i kolege, studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici,

na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 19. stav (3) tačka k) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-33/17. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, sazivam I (01/17) izbornu sjednicu Skupštine Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini, koja će biti održana u utorak 17.10.2017. godine s početkom u 12:00 sati u učionici broj 1 na prizemlju zgrade Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici (uz napomenu da broj učionice podliježe izmjeni u slučaju preklapanja sa određenim nastavnim obavezama i, u tom slučaju, prethodnoj najavi iste).

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o radu Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: Monika Puđa, predsjednica ASFF-a u akademskoj 2016/2017. godini

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o provedenoj Konkursnoj proceduri odabira kandidata za izbor predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: Denis Vejzović, predsjednik USUNZE-a

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Liste kandidata za izbor predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici po abecednom redu početnih slova prezimena i imena kandidata
Izvjestilac: Denis Vejzović, predsjednik USUNZE-a

4. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: Denis Vejzović, predsjednik USUNZE-a

Molim sve legitimno izabrane predstavnike studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2017/2018. godinu da sjednici neizostavno prisustvuju, a sve studente Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici pozivam da dođu na sjednicu i uzmu aktivno učešće u održavanju iste.

Predsjednik Unije studenata Univerziteta u Zenici:
Denis Vejzović