Poštovane kolegice i kolege,

na osnovu člana 19. stav (1) tačka a) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 17. stav (1) tačka i) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-63/17. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, sazivam I (01/17) izbornu sjednicu Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini, koja će biti održana u ponedjeljak 27.11.2017. godine s početkom u 18:00 sati u učionici broj 203 na drugom spratu zgrade Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i potpredsjednika Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: Denis Vejzović, predsjednik USUNZE-a

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Unije studenata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: Denis Vejzović, predsjednik USUNZE-a

3. Donošenje Odluke o potvrđivanju usvojenog Izvještaja o provedenoj Konkursnoj proceduri odabira kandidata za izbor predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: Mia Zilić, predsjednica Konkursne komisije za izbor predsjednika USUNZE-a

4. Donošenje Odluke o potvrđivanju utvrđene Liste kandidata za izbor predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici po abecednom redu početnih slova prezimena i imena kandidata
Izvjestilac: Mia Zilić, predsjednica Konkursne komisije za izbor predsjednika USUNZE-a

5. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: predsjednik Skupštine USUNZE-a

6. Donošenje Odluke o potvrđivanju usvojenog Izvještaja o provedenoj Konkursnoj proceduri odabira kandidata za izbor potpredsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: Mia Zilić, predsjednica Konkursne komisije za izbor potpredsjednika USUNZE-a

7. Donošenje Odluke o potvrđivanju utvrđene Liste kandidata za izbor potpredsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici po abecednom redu početnih slova prezimena i imena kandidata
Izvjestilac: Mia Zilić, predsjednica Konkursne komisije za izbor potpredsjednika USUNZE-a

8. Donošenje Odluke o izboru potpredsjednika Unije studenata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: predsjednik Skupštine USUNZE-a

Molim sve legitimno izabrane članove Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici i predsjednike Asocijacija studenata organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici da sjednici neizostavno prisustvuju, a sve studente organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici pozivam da dođu na sjednicu i uzmu aktivno učešće u održavanju iste.

Vršilac dužnosti sazivača sjednice Skupštine Unije studenata Univerziteta u Zenici:
Mia Zilić