Kategorija: Uncategorized

POZIV ZA I (01/17) IZBORNU SJEDNICU SKUPŠTINE ASOCIJACIJE STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Poštovane kolegice i kolege, studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 19. stav (3) tačka k) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-33/17. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, sazivam I (01/17) izbornu sjednicu Skupštine Asocijacije studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini, koja će biti održana u utorak 17.10.2017. godine s početkom u 17:00 sati u učionici broj 4203 na spratu zgrade Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici (uz napomenu da broj učionice podliježe izmjeni u slučaju preklapanja sa određenim nastavnim obavezama i, u tom slučaju, prethodnoj najavi iste). Za sjednicu predlažem sljedeći: DNEVNI RED 1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Asocijacije studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici Izvjestilac: Armin Bošnjak, predsjednik ASMF-a u akademskoj 2016/2017. godini 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o provedenoj Konkursnoj proceduri odabira kandidata za izbor predsjednika Asocijacije studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici Izvjestilac: Denis Vejzović, predsjednik USUNZE-a 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Liste kandidata za izbor predsjednika Asocijacije studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici po abecednom redu početnih slova prezimena i imena kandidata Izvjestilac: Denis Vejzović, predsjednik USUNZE-a 4. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Asocijacije studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici Izvjestilac: Denis Vejzović, predsjednik USUNZE-a...

Read More

POZIV ZA I (01/17) IZBORNU SJEDNICU SKUPŠTINE ASOCIJACIJE STUDENATA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Poštovane kolegice i kolege, studenti Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 19. stav (3) tačka k) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-33/17. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, sazivam I (01/17) izbornu sjednicu Skupštine Asocijacije studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini, koja će biti održana u ponedjeljak 16.10.2017. godine s početkom u 14:00 sati u učionici broj 19 na prizemlju zgrade Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici (uz napomenu da broj učionice podliježe izmjeni u slučaju preklapanja sa određenim nastavnim obavezama i, u tom slučaju, prethodnoj najavi iste). Za sjednicu predlažem sljedeći: DNEVNI RED 1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Asocijacije studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici Izvjestilac: Ernad Mujić, predsjednik ASMTF-a u akademskoj 2016/2017. godini 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o provedenoj Konkursnoj proceduri odabira kandidata za izbor predsjednika Asocijacije studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici Izvjestilac: Denis Vejzović, predsjednik USUNZE-a 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Liste kandidata za izbor predsjednika Asocijacije studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici po abecednom redu početnih slova prezimena i imena kandidata Izvjestilac: Denis Vejzović, predsjednik USUNZE-a 4. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Asocijacije studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici Izvjestilac: Denis Vejzović, predsjednik USUNZE-a...

Read More

KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA ASOCIJACIJA STUDENATA ORGANIZACIONIH JEDINICA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-28/17. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za izbor predsjednika Asocijacija studenata organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za izbor predsjednika Asocijacija studenata organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici na mandatni period od 1 (jedne) akademske godine. II Za predsjednika Asocijacije studenata organizacione jedinice Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: 1. da studira na Univerzitetu u Zenici i 2. da je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za predsjednika Asocijacije studenata organizacione jedinice Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici, 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, 4. da dobro poznaje rad na računaru i 5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Za predsjednika Asocijacije studenata organizacione jedinice Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim sistemima studentskog organizovanja, što dokazuje dostavljanjem...

Read More