Kategorija: Uncategorized

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA SENATA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA POSTDIPLOMSKOG MAGISTARSKOG I DOKTORSKOG STUDIJA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-35/18. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog magistarskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog magistarskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2018/2019. godinu. II Za člana Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog magistarskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: da studira na Univerzitetu u Zenici ida je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za članove Senata Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog magistarskog i doktorskog studija Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,da dobro poznaje rad na računaru ida je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije. III Uz prijavu na Konkurs...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-122/18. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Disciplinske komisije Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Disciplinske komisije Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava iste za akademsku 2018/2019. godinu. II Za člana Disciplinske komisije Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: 1. da studira na Univerzitetu u Zenici i 2. da je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Disciplinske komisije Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici, 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, 4. da dobro poznaje rad na računaru i 5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA KVALITET PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-118/18. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Odbora za kvalitet Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2018/2019. godinu. II Za člana Odbora za kvalitet Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: 1. da studira na Univerzitetu u Zenici i 2. da je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Odbora za kvalitet Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici, 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, 4. da dobro poznaje rad na računaru i 5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA KVALITET MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-115/18. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Odbora za kvalitet Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Odbora za kvalitet Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2018/2019. godinu. II Za člana Odbora za kvalitet Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: 1. da studira na Univerzitetu u Zenici i 2. da je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Odbora za kvalitet Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici, 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, 4. da dobro poznaje rad na računaru i 5. da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je...

Read More

KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANOVA NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA POLITEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA STUDENATA POSTDIPLOMSKOG MAGISTARSKOG STUDIJA POLITEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-109/18. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se KONKURS za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog magistarskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici I Raspisuje se Konkurs za imenovanje članova Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog magistarskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici u svrhu utvrđivanja sastava istog za akademsku 2018/2019. godinu. II Za člana Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog magistarskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove: 1. da studira na Univerzitetu u Zenici i 2. da je stariji od 18 godina. Pored opštih uslova, kandidat za člana Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici iz reda studenata postdiplomskog magistarskog studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: 1. da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici, 2. da nije član neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom, 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik, 4. da dobro poznaje rad na računaru i 5. da...

Read More